Ajantasa-asemakaava

Ajantasa-asemakaava on koostekartta hyväksytyistä ja lainvoiman saaneista asemakaavoista (MRA 29§). 

Porin karttapalvelussa voit tutustua myös ajantasa-asemakaavaan. 

Kaupunginosat ja kylät

Kaupunginosan nimi, järjestysnumero ja rajat määrätään asemakaavassa. 

Kaupunginosat kartalla

Listaus kaupunginosista ja kylistä, asemakaavoittamaton maa-alue kuuluu maarekisterin mukaiseen kylään.