Kaavoituskatsaus

Kaavoituskatsauksessa esitetään merkittävät ajankohtaiset alueiden käytön suunnitelmat ja lähitulevaisuuden tavoitteet.

Kaavoituskatsaus on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen vuosittain laadittava asiakirja, jossa esitetään merkittävät ajankohtaiset alueiden käytön suunnitelmat. Kaavoituskatsauksen laatii Porin kaupunkisuunnittelu ja se toimii kaavoituksen työohjelmana. Kaavoituskatsauksesta päättää kaupunginhallitus. 

Kaavoituskatsaus 2022-2024 on laadittu ensimmäistä kertaa kokonaan sähköisenä tarinakarttana (Esri). Katsaukseen voi tutustua verkkoselaimella tietokoneelta tai mobiililaitteelta. Osoite palveluun on https://arcg.is/1C5GWa

Kaavoituskatsaus 2022-2024 on hyväksytty Porin kaupunginhallituksen kokouksessa 4. huhtikuuta 2022.