Kaavoituskatsaus

Kaavoituskatsauksessa esitetään merkittävät ajankohtaiset alueiden käytön suunnitelmat ja lähitulevaisuuden tavoitteet.

Kaavoituskatsaus on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen vuosittain laadittava asiakirja, jossa esitetään merkittävät ajankohtaiset alueiden käytön suunnitelmat. Kaavoituskatsauksen laatii Porin kaupungin elinvoima- ja ympäristötoimialan kaavoitusyksikkö ja se toimii kaavoituksen työohjelmana. Kaavoituskatsauksesta päättää kaupunginhallitus. 

Kaavoituskatsaus 2023-2025 on laadittu kokonaan sähköisenä tarinakarttana (Esri). Katsaukseen voi tutustua verkkoselaimella tietokoneelta tai mobiililaitteelta. Linkki palveluun.

Kaavoituskatsaus on hyväksytty Porin kaupunginhallituksen kokouksessa 3. huhtikuuta 2023.

Kaavoituskatsauksen päivitys:

  • 12.4.2023 lisätty linkkejä kohdeluettelosta kaava-aineistoihin sekä kappale vuoden 2023 aikana vahvistuneille kaavoille.