Nähtävänä nyt

Kaavat julkaistaan jatkossa kaupungin asianhallinnan julkaisusivustolla. Vanhempia voimassa olevia asemakaavoja ja voimassa olevat yleiskaavat on listattu materiaaleineen kaavat-sivulla.

Porin kaupungin kuulutukset julkaistaan niin ikään asianhallinnan julkaisusivustolla, kuulutukset-välilehdellä.

Kaavoituksen kuulutuksista on näkyvillä tällä hetkellä nähtävänä olevat kaavat. Kun nähtävänaika on päättynyt, kuulutuksen voi lukea kaavan asiakirjoista.